Premi CETT-CONSEDOC a la millor tesi doctoral en l’`ambit del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. Convocat`oria 2016.

El Campus internacional de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT – UB, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, la Fundació Gaspar Espuña CETT-UB, conjuntament amb el Consell Superior Europeu de Doctors (CONSEDOC) han creat el Premi CETT-CONSEDOC amb l’objectiu de fomentar, potenciar i recon`eixer la investigació acad`emica de qualitat en l’`ambit del turisme, la hoteleria i la gastronomia, dins el marc de les accions previstes al conveni signats per als anteriors actors per a la col·laboració acad`emica, científica i tecnol`ogica.

Amb una traject`oria de més de 47 anys, el Grup CETT ha esdevingut un referent internacional d’excel·l`encia acad`emica i de serveis en Turisme, Hoteleria i Gastronomia. Comprom`es amb el desenvolupament responsable del sector i de la societat, entre els grans reptes del Grup CETT s’hi troben la recerca, la innovació i la transfer`encia de coneixement expert en l’`ambit turístic. Mostra d’aix`o és la recent creació de la C`atedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB, la primera c`atedra dedicada al fenomen del turisme a la ciutat de Barcelona, impulsada pel CETT i la Fundació Gaspar Espuña, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

CONSEDOC  és una associació creada com a institució oficialment autoritzada pel Ministeri d’Interior del Govern d’Espanya que agrupa Doctors de diferents disciplines, posant especial inter`es en fomentar la cooperació científica entre els acad`emics i investigadors a nivell Europeu i Internacional, com un dels seus objectius dins el marc dels seus propis Estatuts.

El premi CETT-CONSEDOC distingir`a a la millor tesi doctoral en turisme, hoteleria i/o gastronomia llegida durant l’any natural 2016 dins l’Espai Europeu d’Educació Superior. Es considerar`a positivament el car`acter innovador de les tesis doctorals presentades; així com la seva aportació en termes de competitivitat i sostenibilitat per a la transformació i millora del sector turístic, hoteler o gastron`omic. De la mateixa manera es valorar`a el fet que les tesis doctorals presentades sentin les bases per a futures investigacions acad`emiques de rellev`ancia.   

BASES DEL PREMI