DRA. VANESSA GAIBAR CONSTANSÓ
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
-Doctora en Antropologia Social i Cultural – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - (2013 - 2017)
-Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals (ItinerariInvestigació Etnogràfica) - UAB (2008-2010)
-Llicenciada en Antropologia Social i Cultural - UAB (2006-2008)
-Llicenciada en Humanitats (Itinerari Gestió Cultural) - UAB (2001-2006)
-Miembro de Honor del Consejo Superior Europeo de Doctores